Algemene Voorwaarden & Downloads

De Algemene Voorwaarden van Motrac Hydrauliek B.V. bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Motrac Hydrauliek B.V.. Deze Algemene Voorwaarden en bepalingen kunnen hier worden geopend, afgedrukt en gedownload. Motrac Hydrauliek B.V. wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Motrac Hydrauliek B.V. is statutair gevestigd te Zutphen en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 08060840.

Wanneer u zaken doet met onze vestiging in Duitsland, Motrac Hydraulik GmbH, zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor Motrac Hydraulik GmbH van toepassing. Motrac Hydraulik GmbH wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand.


Op al onze transacties binnen Nederland zijn onze algemene voorwaarden (FEDA, gedeponeerd bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, 6 december 2011 nr. 90/2011) van toepassing. Voor leveringen buiten Nederland zijn de condities van ORGALIME van toepassing. U kunt hieronder een kopie downloaden:

Leveringen binnen Nederland:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren (Handelsondernemingen) binnen Nederland:
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden FEDA Nederlands

Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren in geval van fabricage, montage- en installatie:
Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ingeval van fabricage, montage- en installatie Nederlands

Leveringen buiten Nederland :

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden buiten Nederland.
Orgalim S 2022: General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products

Algemene verkoop, leverings- en installatie voorwaarden buiten Nederland.
Orgalim SI 14: General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products 

Algemene reparatie voorwaarden buiten Nederland.
Orgalim R 17: General Conditions for the Repair of Mechanical, Electrical and Electronic Equipment

Algemene inkoopvoorwaarden:

Algemene inkoopvoorwaarden Motrac Hydrauliek B.V.

Heeft u verder nog vragen over onze voorwaarden? Wij helpen u graag.
T: +31 (0)575 – 44 88 79
E: info@motracindustries.com