Algemene Voorwaarden & Downloads

De Algemene Voorwaarden van Motrac Hydrauliek B.V. bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Motrac Hydrauliek B.V.. Motrac Hydrauliek B.V. wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Motrac Hydrauliek B.V. is statutair gevestigd te Zutphen en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 08060840.

Wanneer u zaken doet met onze vestiging in Duitsland, Motrac Hydraulik GmbH, zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor Motrac Hydraulik GmbH van toepassing. Motrac Hydraulik GmbH wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand.


Op al onze transacties binnen Nederland zijn onze algemene voorwaarden (FEDA, gedeponeerd bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, 6 december 2011 nr. 90/2011) van toepassing. Voor leveringen buiten Nederland zijn de condities van ORGALIM van toepassing.

Leveringen binnen Nederland:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren (Handelsondernemingen) binnen Nederland:
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden FEDA Nederlands

Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren in geval van fabricage, montage- en installatie:
Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ingeval van fabricage, montage- en installatie Nederlands

Algemene inkoopvoorwaarden:

Algemene inkoopvoorwaarden Motrac Hydrauliek B.V.

Heeft u verder nog vragen over onze voorwaarden? Wij helpen u graag.
T: +31 (0)575 – 44 88 79
E: sales@motracindustries.com