Algemene Voorwaarden

Op al onze transacties binnen Nederland zijn onze algemene voorwaarden (FEDA, gedeponeerd bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, 6 december 2011 nr. 90/2011) van toepassing. Voor leveringen buiten Nederland zijn de condities van ORGALIME van toepassing. U kunt hieronder een kopie downloaden:

Leveringen binnen Nederland:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren (Handelsondernemingen) binnen Nederland:
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden FEDA Nederlands

Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren in geval van fabricage, montage- en installatie:
Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ingeval van fabricage, montage- en installatie Nederlands

Leveringen buiten Nederland :

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden buiten Nederland:​
Orgalime general conditions for the supply of mechanical, electrical and electronic products English

Algemene verkoop, leverings- en installatie voorwaarden buiten Nederland:
Orgalime conditions SI14 for the supply and installation of mechanical, electrical and electronic products English 

Algemene reparatie voorwaarden buiten Nederland:
Orgalime repair conditions R17-English

Algemene inkoopvoorwaarden:
Algemene inkoopvoorwaarden Motrac Hydrauliek B.V.