Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Motrac Hydrauliek B.V. bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Motrac Hydrauliek B.V.. Deze Algemene Voorwaarden en bepalingen kunnen hier worden geopend, afgedrukt en gedownload. Motrac Hydrauliek B.V. wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Motrac Hydrauliek B.V. is statutair gevestigd te Baak en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 08060840.

Wanneer u zaken doet met onze vestiging in Duitsland, Motrac Hydraulik GmbH, zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor Motrac Hydraulik GmbH van toepassing. Motrac Hydraulik GmbH wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand.